Bee human

Fælles teori- og begrebsapparat i supervision

12. 05 2014

En af de vigtigste investeringer i supervisionsgrupper er investeringen i fælles teori- og begrebsapparat. Med få fælles begreber bliver det muligt at skabe en faglig dybde i supervisionerne, der kvalificerer praksis efterfølgende. Begreber fra Will Schutz` teori omkring The Human Element, der anskueliggør sammenhænge mellem behov og adfærd kan fungerer som værktøj til at se bag om personen, relationen, episoden. Will Schutz beskriver 3 grundlæggende behov: 1. Behovet for at få næring til at opleve sig betydningsfuld; 2. Behovet for næring til at opleve sig kompetent og 3. Behovet for næring til at opleve sig afholdt. De 3 behov er almenmenneskelige og opleves i forskellig grad i forskellige sammenhænge og relationer men er ”driveren” i vores dynamik. Behov kan ikke umiddelbart ses, men afkodes via adfærd – typisk det vi forsøger i en supervision. De 3 behov viser sig via adfærd der udtrykker højere eller lavere grad af inklusion; højere eller lavere grad af styring/kontrol samt højere eller lavere grad af åbenhed i en enten rigid eller fleksibel form.

Der er lukket for kommentarer.