Bee human
Vis / Skjul menu

Erfaring

2014- igangværende Supervisor i Voksenspecialenheden i Kalundborg kommune; Supervision: Teams og individuelt
2010 – igangværende Psykoterapeutisk praksis MPF – amholt.dk/udvidelse af ydelser ; Individuelle klienter, par, grupper
2009- igangværende Supervisor i Socialpsykiatrien i Slagelse kommune & Odsherred kommune; Supervision i grupper og individuelt
2009- igangværende Supervisor i Myndighedsafdelingen for Psykiatri & handicap i Slagelse kommune; Supervision i grupper og individuelt
2006- igangværende Lektor v. Center for Videreuddannelse University College Sjælland; Det ledelsesfaglige område ; Det personlige lederskab ; Kommunikation & Ledelse ; Ledelse af dynamiske relationer ; Ledelse og læring ; Forandringsledelse ; Ledelse & Innovation ; Design af tværfaglige ledelsesudviklingsprocesser ; Design af innovationsprojekter.
2003-2006 Underviser v. Pædagoguddannelsen University College Sjælland; Slagelse Pædagogseminarium : pædagogik, psykologi, kommunikation, organisation & ledelse
2010-2011 2-årigt projekt under Forebyggelsesfonden/ Sundhed og Trivsel i Odsherred Dagpleje
2010-2011 1-årigt projekt under PUF/ Udvikling af Danmarks bedste gæstedagpleje
2007-2009 3-årigt udviklingsprojekt under Familieministeriet: KiD/ Kvalitet i Daginstitutioner. Projektet er gennemført i Odsherred kommune.
2007-2008 Uddannelsesprojekt for 200 professionelle på daginstitutionsområdet omkring relations kompetence i Odsherred Kommune
2006 1-årigt projekt under Socialt Udviklingscenter SUS omkring håndtering, efterbehandling og forebyggelse af mobning på arbejdspladsen.
2004 Udvikling af mentoruddannelse på ledelsesplan indenfor Naturskoleområdet i Odsherred
2003-2006 3-årigt KiD projekt under socialministeriet for Dragsholm kommune

2002-2003 Underviser på Psykologi-linjen på Vallekilde Højskole; Undervisning & procesarbejde ; interne & eksterne kurser
2000- igangværende Etablering af egen virksomhed – amholt.dk
Etablering af egen virksomhed med hovedopgaver indenfor terapi, supervision (individuelt & grupper), ledercoaching, leder- og medarbejderudvikling i spændingsfeltet ml. faglighed og personlighed. Opgaver i forvaltninger, institutioner, dag- og døgnområdet, Socialpsykiatrien, Myndighedsforvaltningen, udviklingsprojekter under social- og undervisningsministeriet.
2000-2002 Ledelse/ Børn- & ungeforvaltningen i Nykøbing-Rørvig kommune
Udvidelse af stillingsindhold til Teamledelse af Børn- og Ungeforvaltningen i Nykøbing-Rørvig kommune med hovedopgaver indenfor kommunikation, organisation og ledelse på tværs af forvaltnings- og praksisområder i ledergruppen.
1998-2002 Innovationsteam Nykøbing-Rørvig kommune
Udvidelse af stillingsindhold med 30 % af arbejdstiden henlagt i kommunens nyetablerede innovationsteam under borgmester og kommunaldirektør
1997-2002 Pædagogisk konsulent og Leder af Specialpædagogisk Team; Nykøbing-Rørvig kommune/ Børn- og Ungeforvaltningen
1996-1997 Ansat i Nykøbing-Rørvig kommune til etablering og konstruktion af Specialpædagogisk Team med virke som miljøpædagog

1992-1994 Ansat på Holbæk Fritidscenter i et mildt specialiseret dagbehandlingsafsnit / Børn og familier med særlige vanskeligheder
1989-1992 Ansat i Gladsaxe kommunes støttepædagogteam; Pædagogisk, psykologisk rådgivning
1989- 1992 Medarbejder på Fritidshjemmet Frødings Allè 5; Skolefritidsordningen Søborg Skole
1987-1989 Medarbejder i prøvebofællesskabet for fysisk handicappede; Jonstrupvang, Ballerup
1987 Medarbejder på døgninstitution for psykisk handicappede; Ll. Mosegaard, Københavns Amt
1985-1987 Medarbejder i Børnehaven Stubmøllevej 10, Sydhavnen Kbh. 1985