Bee human
Vis / Skjul menu

Psykoterapeutisk praksis

Psykoterapi er et professionelt rum, hvor der via relationen mellem terapeut og klient kan arbejdes med at udforske, undersøge og anerkende det, klienten oplever.

Det er forskelligt, hvad vi som mennesker oplever, og forskelligt på hvilken måde det hænger sammen med den selvforståelse, vi har i nu`et.

Alle mennesker møder udfordringer i deres liv – forskellige udfordringer alt efter livsfase, livsvilkår, erfaringer og ressourcer og det er muligt at arbejde med sine udfordringer i en understøttende form i et egnet tempo.

Jeg arbejder klientcentreret og det centrale i arbejdsformen er relationen ml. terapeut og klient.

Psykoterapi tjener to hovedformål:

  • Behandling af psykisk lidelse
  • Personlig udvikling, herunder bearbejdelse af tab og traumer.

Det foregår i begge tilfælde ved hjælp af professionel samtale baseret på psykologisk teori. Det vi som mennesker sanser har vi brug for at integrere mentalt.

Ved psykoterapi kræves der et samarbejde mellem terapeut og klient/patient, som bedst kan beskrives som en kontrakt med gensidige forpligtelser til at mødes regelmæssigt over et vist tidsrum.

Psykoterapi kræver en speciel efteruddannelse. Grundlaget for psykoterapi er, at der til behandlingen er knyttet en psykologisk teori samt en person, der er uddannet i denne teori.

”Be yourself – everyone else is already taken” Oscar Wilde