Om Jacqueline Amholt

Jacqueline Amholt: +20 års praktisk erfaring med lederudvikling, supervision og terapi

Jeg hjælper mennesker med at sætte deres egne ressourcer i spil, så de kan håndtere de udfordringer, de står over for privat såvel som professionelt. Siden 2000 har jeg haft egen praksis, hvor jeg tilbyder lederudvikling, supervision og terapi.

Min ekspertise bygger bl.a. på følgende:

  • Cand.mag. i pædagogik og psykologi (1999)
  • Eksamineret psykoterapeut (2014)
  • Certificeret IMAGO-parterapeut (2021)
  • Supervisoruddannet fra Gestalt Akademiet Skandinavien (1997)
  • Certificeret i flere personligheds-, stress- og psykologiske tests
  • From Despair to Repair/ Imago international Training Institute / John Hjarsø Mortensen and Kubus van der Merwe  (2023) 

Tryg proces, skræddersyet til dine behov

 

Hos mig er du i trygge hænder, uanset om du kommer til mig med professionelle eller private udfordringer. Med afsæt i den situation, du står i, skræddersyr jeg dit forløb, så du kan være sikker på, at det passer til netop dine udfordringer og ressourcer. Her bliver du mødt i øjenhøjde, så du føler dig hørt, forstået og respekteret, og du får konkrete værktøjer til at håndtere de udfordringer, du møder.

Udvikling baseret på dine egne ressourcer

Mine kunder sætter særligt pris på, at de bliver bevidste om deres styrker og kompetencer, at de får modet til at bruge dem og mod til at stå ved den person, de er. Det fjerner den tvivl, frygt eller afmagt, de følte, før de kom til mig.

Det siger mine kunder

Lederudvikling

Jeg styrkes af den metodiske diversitet i samtalerne, og jeg får ledelsesredskaber til at analysere og handle.

Tore Kargo

Afdelingsleder, Socialtilsyn Øst, Holbæk kommune

Supervision

Det at have min supervisionsgruppes og Jacquelines refleksioner og input har betydet, at jeg har oplevet opbakning, mod og styrke til at løse selv de sværeste ledelsesudfordringer, som ellers kunne have knækket mig.

Tina Dalby

Områdeleder, dagtilbud, kvindekrisecenter og misbrugsbehandling, Roskilde kommune

Terapi

Gennem de samtaler, jeg har haft med Jacqueline, er jeg blevet klogere på mig selv.
Jeg er kommet med en ide om at jeg skulle bearbejde en flyskræk, men jeg opdagede undervejs, at det handlede om noget andet – nemlig sorg, der var blevet til en usikkerhed, og jeg havde og har brug for hjælp til helt at forstå det.
Når jeg går fra en samtale med Jacqueline, er jeg blevet lidt mere rolig, lidt mere klart seende og mindre usikker på fremtiden.

Amalie, 44 år

Specialpædagogisk konsulent

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

 

Din garanti for kvalificeret psykoterapi og højt etisk niveau.

Jeg er psykoterapeut MPF (medlem af Dansk Psykoterapeutforening) og lever dermed op til de krav, foreningen stiller til psykoterapeutisk praksis. Det er din garanti for en høj etisk og faglig standard. Mit medlemskab betyder bl.a., at jeg har forpligtet mig til at holde mig fagligt opdateret, og at jeg kun tilbyder terapi og udvikling inden for tilgange, som jeg er trænet i og har erfaring med.

Alle samtaler hos mig er altid med 100% tavshedspligt.

Medlem af Dansk Imagoforening

 

Har løst opgaver for…

Det her kan jeg hjælp dig med

Lederudvikling

Undgå tvivl og frustration i hverdagen og bliv en selvsikker og mere troværdig leder

Supervision

Bliv bedre til at håndtere udfordringer og dilemmaer, og stå stærkere i din faglighed

Terapi

Få hjælp til at forstå og håndtere udfordringer i livet eller psykisk lidelse, og få troen på dig selv tilbage

Parterapi

Få redskaberne til at løse jeres problemer, inden det ender med skilsmisse – eller til at komme lettere gennem bruddet

Fordelen ved en psykoterapeut med en kandidatgrad i pædagogik og psykologi

Kombinationen af en cand.mag. i pædagogik og psykologi og en akkrediteret psykoterapeutuddannelse giver dig trygheden ved et højt fagligt niveau, som er suppleret med et bredt udvalg af konkrete praksisrelaterede tilgange, som gør det muligt for dig at omsætte indsigt til håndtering og handling.

Med andre ord: I min praksis snakker vi ikke bare sammen. Du får indsigt i årsagen til dine udfordringer, i dine egne styrker og ressourcer, og du får konkrete redskaber til at håndtere situationer, der frustrerer dig eller får dig til at tvivle på dig selv.

Vil du have fagligt velfunderet og erfaren hjælp til din udfordring, så kontakt mig nu.

Det står der på CV’et

  Jeg har beskæftiget mig med psykologi og samspillet mellem mennesker i mere end 20 år. Siden 2000 har jeg haft egen praksis med terapi, supervision (individuelt og grupper), ledercoaching og leder- og medarbejderudvikling i spændingsfeltet mellem faglighed og personlighed.

  Her kan du se, hvad min erfaring og kvalifikationer bygger på.

  De mest centrale punkter:

  • Cand.mag i pædagogik og psykologi (1999)
  • Eksamineret psykoterapeut MPF (2014)
  • Certificeret Imagoparterapeut (2021)
  • Fast tilknyttet supervisor for bl.a. Slagelse, Odsherred og Kalundborg kommuner (2009-nu)
  • Lektor i ledelse v. Center for Videreuddannelse University College Sjælland (2006-2019)
  • Løbende videreuddannelse og certificeringer i bl.a. erhvervspsykologiske tests
  • Opgaver i forvaltninger, institutioner, dag- og døgnområdet, socialpsykiatrien, Myndighedsforvaltningen og udviklingsprojekter under Social- og undervisningsministeriet
  Se hele CV’et her:

  Uddannelse

  12.01.14 Organisk Psykoterapeut – Eksamineret psykoterapeut. 4-årig psykoterapeutuddannelse ved Gershøj Instituttet
  20.01.99 Cand.mag. i Pædagogik & Psykologi – Kandidat fra Ålborg Universitetscenter
  28.05.91 Cand.phil. i Pædagogik – Kandidat fra Københavns Universitet
  1982-1983 Psychology; Rhode Island University College; URI, Rhode Island State, USA

   

  Videreuddannelse og certificeringer

  2023 From Despair to Repair/ Imago international Training Institute / John Hjarsø Mortensen and Kubus van der Merwe
  2022
  Supervisionsgruppe i Dansk Imagocenter v. Cand.Psych. John Hjarsø Mortensen
  2021 Certificeret Imago parterapeut, The Imago International Traning Institute, Dansk Imagocenter
  2020 Characterological Growth, The Imago International Traning Institute, Dansk Imagocenter
  2018 Certificeret i StressModellen, Persolog Danmark
  2015 Certificeret i StressIndikator v. HR Care i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
  2013 Efteruddannelsessupervisionsgruppe for psykoterapeuter v. psykoterapeut Jesper Randløv MPF
  2013 Stress, type & coaching og JBTA; Brøgger Erhvervspsykologer; Århus
  2009 Certificeret i JBTA, Jungiansk Baseret Type Analyse, og Certificeret i TeamDiamanten; Brøgger Erhvervspsykologer; Århus
  2005 Certificeret i The Human Element, Adfærd & relationer; CFL, Center for Ledelse; København
  2005 Certificeret i JTI, Jungiansk Type Index; CFL, Center for Ledelse; København
  2001 Certificeret i Erhvervspsykologiske Tests og MBTI; CFL, Center for Ledelse; København
  1997 1-årig tværfaglig efteruddannelse i faglig og personlig udvikling med særligt fokus på lederskab og supervision v. Helen Bundgaard; Gestalt Akademiet Skandinavien
  1995 Gestaltterapeutisk kursus omkring familie- og parforhold v. Jørgen Svava Lind & Helen Bundgaard; Gestalt Akademiet Skandinavien
  1994 Pædagogisk efteruddannelsesforløb i spændingsfeltet ml. handle- og behandlingsplaner;
  1990 Grundkursus i Gestaltterapi v. Gestalt Akademiet Skandinavien; 75 studietimer

   

  Erfaring

  2010 – igangværende Psykoterapeutisk praksis MPF – amholt.dk; udvidelse af ydelser; Individuelle klienter, par, grupper

  Supervisor i Socialtilsyn Øst (+8 år)
  Supervisor i Voksenspecialenheden i Kalundborg kommune; Supervision: Teams og individuelt (+8 år)
  Supervisor i Socialpsykiatrien i Odsherred kommune; Supervision i grupper og individuelt (+13 år)
  Supervisor i Myndighedsafdelingen i Sorø og Kalundborg kommune; Supervision i grupper og individuelt (+13 år)
  2006 – 2019 Lektor v. Center for Videreuddannelse University College Sjælland; Det ledelsesfaglige område; Det personlige lederskab; Kommunikation & Ledelse; Ledelse af dynamiske relationer; Ledelse og læring; Forandringsledelse; Ledelse & Innovation; Design af tværfaglige ledelsesudviklingsprocesser; Design af innovationsprojekter
  2003-2006 Underviser v. Pædagoguddannelsen University College Sjælland; Slagelse Pædagogseminarium: pædagogik, psykologi, kommunikation, organisation & ledelse
  2010-2011 2-årigt projekt under Forebyggelsesfonden; Sundhed og Trivsel i Odsherred Dagpleje
  2010-2011 1-årigt projekt under PUF: Udvikling af Danmarks bedste gæstedagpleje
  2007-2009 3-årigt udviklingsprojekt under Familieministeriet: KiD: Kvalitet i Daginstitutioner. Projektet er gennemført i Odsherred kommune
  2007-2008 Uddannelsesprojekt for 200 professionelle på daginstitutionsområdet omkring relationskompetence i Odsherred Kommune
  2006 1-årigt projekt under Socialt Udviklingscenter SUS omkring håndtering, efterbehandling og forebyggelse af mobning på arbejdspladsen
  2004 Udvikling af mentoruddannelse på ledelsesplan indenfor Naturskoleområdet i Odsherred
  2003-2006 3-årigt KiD-projekt under socialministeriet for Dragsholm kommune

  2002-2003 Underviser på Psykologilinjen på Vallekilde Højskole; Undervisning og procesarbejde; interne og eksterne kurser
  2000 – igangværende Etablering af egen virksomhed – amholt.dk
  Etablering af egen virksomhed med hovedopgaver indenfor terapi, supervision (individuelt og grupper), ledercoaching, leder- og medarbejderudvikling i spændingsfeltet ml. faglighed og personlighed. Opgaver i forvaltninger, institutioner, dag- og døgnområdet, Socialpsykiatrien, Myndighedsforvaltningen, udviklingsprojekter under Social- og undervisningsministeriet
  2000-2002 Ledelse; Børn- & ungeforvaltningen i Nykøbing-Rørvig kommune
  Udvidelse af stillingsindhold til Teamledelse af Børn- og Ungeforvaltningen i Nykøbing-Rørvig kommune med hovedopgaver indenfor kommunikation, organisation og ledelse på tværs af forvaltnings- og praksisområder i ledergruppen
  1998-2002 Innovationsteam Nykøbing-Rørvig kommune
  Udvidelse af stillingsindhold med 30 % af arbejdstiden henlagt i kommunens nyetablerede innovationsteam under borgmester og kommunaldirektør
  1997-2002 Pædagogisk konsulent og Leder af Specialpædagogisk Team; Nykøbing-Rørvig kommune; Børn- og Ungeforvaltningen
  1996-1997 Ansat i Nykøbing-Rørvig kommune til etablering og konstruktion af Specialpædagogisk Team med virke som miljøpædagog

  1992-1994 Ansat på Holbæk Fritidscenter i et mildt specialiseret dagbehandlingsafsnit; Børn og familier med særlige vanskeligheder
  1989-1992 Ansat i Gladsaxe kommunes støttepædagogteam; Pædagogisk, psykologisk rådgivning
  1989-1992 Medarbejder på Fritidshjemmet Frødings Allé 5; Skolefritidsordningen Søborg Skole
  1987-1989 Medarbejder i prøvebofællesskabet for fysisk handicappede; Jonstrupvang, Ballerup
  1987 Medarbejder på døgninstitution for psykisk handicappede; Ll. Mosegaard, Københavns Amt
  1985-1987 Medarbejder i Børnehaven Stubmøllevej 10, Sydhavnen Kbh. 1985

   

  Kvalifikationer

  Lektorkvalificering; Lektor i pædagogik og psykologi v. Center for Videreuddannelse University College Sjælland UCSJ

  Ad hoc-beskikkelse fra censorformandsskabet ved pædagoguddannelsen til censorat ved diplomuddannelserne i CVU-Sjælland 2002

  Specialevejleder ved Gestaltterapeutuddannelsen i Skandinavien (Gestalt Akademiet Skandinavien) International Master Degree 2001

  Kontakt mig gerne. Jeg vender tilbage hurtigst muligt

  Accepter håndtering af indtastede persondata*

  5 + 9 =

  Jeg bruger kun dine informationer til at kontakte dig i forbindelse med din henvendelse. Jeg videregiver ikke dine oplysninger til andre.