Referencer

Det siger andre kunder om at arbejde med Jacqueline Amholt. Læs deres anbefalinger her.

Gå direkte til de anbefalinger, du vil læse: Lederudvikling, Supervision eller Terapi.

Det siger mine kunder om lederudvikling
Lederudvikling_white

Det, som jeg i mange år opfattede som mine svagheder, jeg for alt i verden skulle eliminere eller i hvert fald skrue kraftigt ned for – har jeg gennem ledelsesparringen med Jacqueline fået øje på, jo faktisk er nogle af mine største styrker.

Læs mere

Før ville jeg være som de andre, nu har jeg hjemme i mig selv

Primært ønskede jeg ”at være nogle andre”, være leder som mine dygtige ledelseskollegaer, at skrue ned for ”mit eget” og kopiere i mine øjne forbilledlig adfærd hos andre ledere. Jeg bliver stadig inspireret af andre ledere (eller i det hele taget andre mennesker) og har forbilleder, men forskellen fra før samtalerne og til nu er, at jeg har hjemme i mig selv og i langt højere grad nærmest nøgternt kan vurdere, om jeg kan bruge inspirationen til et udviklingsmål for mig selv, eller om jeg blot skal lade det fare.

Haft Jacqueline som fast samtalepartner i 7 år

Jeg husker ikke, at jeg havde nogle forbehold. Jeg var spændt på, om kemien mellem Jaqueline og mig ville være der, men eftersom at jeg straks mærkede, at det var der – ja, så har jeg ikke set mig tilbage og har de sidste 7 år haft Jaqueline som fast samtalepartner.

Konkrete værktøjer, jeg har fået

Vi har været rundt i mange hjørner og anvendt mange værktøjer, men her er nogle eksempler:

Jeg har fået testet min personlighedstype med efterfølgende dybdegående tilbagemeldingssamtale (JBTA-personlighedsprofil, red.). Viden fra dette arbejde har jeg bl.a. brugt i forbindelse med jobsøgning og -samtale.

Jeg anvender ofte værktøjet ”at spørge andre, hvad jeg kan”. Det kan være svært for mig selv at få øje på, hvad det er, jeg gør, der gør en positiv forskel, hvad jeg gør godt etc. Her har jeg lært af Jaqueline, at jeg kan hente det ordforråd om mig selv hos andre ved f.eks. at spørge helt lavpraktisk til, hvad de fik ud af en samtale, hvad de ønsker, jeg gør igen osv. Yderligere er det efter opfordring fra Jaqueline også blevet en vane for mig at få skrevet de input og tilbagemeldinger ned. Så ordforrådet om, hvad jeg kan, udbygges og nuanceres løbende.

”Lille spejl på væggen, hvem er jeg egentlig?” Hvis der er noget, jeg grundlæggende får ud af samtalerne gang på gang, så er det effekten af det spejl, Jaqueline formår at holde op foran mig på en virkelig anerkendende, udviklende og opbyggelig måde. Hun har ved det lært mig at fejre mine sejre, få mig hjem i mig selv og nænsomt guide mig i de konflikter eller udfordringer, jeg står med.

Vil anbefale ledersparring til både nye og erfarne ledere

Ledelse er efter min opfattelse ikke blot personaleledelse. I mit forrige job var jeg personaleleder, og i mit nuværende job leder jeg processer. Så jeg vil anbefale det til alle, lige fra dem, der blot skal fintune deres ledelses-skills, til dem, der er leder for første gang, eller dem, der drømmer om at blive det.

Trine Thysgaard

Udviklingschef i større dansk entreprenørvirksomhed 

Ledelsessparring får mig til at føle mig styrket og afklaret ift. de retninger, jeg vælger at gå. Mine værdier og grænser står skarpt, og jeg ved præcist, hvordan jeg skal formulere mig i givne situationer på lige præcis den ordentlige måde, som har betydning for mig.

Læs mere

Før Ledelsessparring kunne jeg være usikker og i tvivl om, hvorvidt jeg tænkte, gjorde og formulerede mig, som jeg ønsker det og selv oplever det.

 

Jeg havde ingen indvendinger, før jeg startede. Jeg har kendt Jacqueline gennem mange år fra forskellige sammenhænge.

 

Jeg har fået både svar, viden og værktøjer, men jeg er blevet tydelig på mig som leder og som menneske i det.

 

Jeg vil anbefale Ledelsessparring ved Jacqueline til ledere, der tør arbejde med sig selv, som ønsker at have sig selv med i deres daglige arbejde, og som har mod til at være en moderne leder.

Karoline Raaby Adsersen

Forstander, Bofællesskabet Birthe Marie, Hedehusene

Jacqueline lykkes med sin facon og imponerende faglige ekspertise at skabe et rum, hvor sparring på komplekse situationer kan behandles. Man går ofte fra ledelsessparring med idéer til morgendagens handlinger, men også med et friskt pust af ledelsestænkning, der relaterer fornemt til min og vores ledelse.

Læs mere

Gennem ledelsessparring får vi som mellemlederteam muligheden for at resonere over egne og fælles ledelsesdilemmaer og reaktioner. Ledelsessparringen fungerer som en oase i hverdagen, hvor der er tid og ressourcer til at pleje den fælles ledelsesopgave og skærpe det teoretiske ledelsesfokus.

Før vi startede på ledelsessparring, arbejdede vi med en kompliceret organisationsskabelse, samtidig gennemførte vi alle ledelsesuddannelser. Ledelsessparringen giver os nu mulighed for at bevare refleksionsrummet og udvikle os i teamet, herunder forstå konkrete situationer og finde handlemuligheder.  

De overvejelser, vi gjorde os inden opstart, gik på, om investeringen (tid og økonomi) ville være relevant i forhold til udbyttet? Ville vi kunne anvende sparringsrummet kvalificeret/få etableret den rette setting? Kunne vi komme tæt nok på det gode, det smukke og det sande?

 

Det får jeg ud af ledersparring 

Ledelsessparringen har givet mig flere ting. Dels får jeg muligheden – muligheden for at drøfte mit dilemma, min situation eller det, jeg oplever som væsentligt for teamet. Dels styrkes jeg af den metodiske diversitet i samtalerne, jeg får ledelsesredskaber til at analysere og handle. Jeg oplever også, at de andres emner eller væsentlige prioriteter beriger mig såvel som teamet og samarbejdet.  

 

Anbefaler ledersparring til alle leder med kompleks eller dilemmafyldt ledelse 

Jeg vil anbefale alle ledere med opgaver, der rummer relationel kompleksitet og kompleks og dilemmafyldt ledelse, at søge en form for sparring, vejledning eller supervision – alt efter temperament. For mig er ledelsessparring den rigtige ramme, og det fungerer for det team, jeg er en del af.

 

Jacqueline lykkes med sin facon og imponerende faglige ekspertise at skabe et rum, hvor sparring på komplekse situationer kan behandles. Man går ofte fra ledelsessparring med idéer til morgendagens handlinger, men også med et friskt pust af ledelsestænkning, der relaterer fornemt til min og vores ledelse.

Tore Kargo

Afdelingsleder, afd. Plejefamilie, Socialtilsyn Øst, Holbæk kommune

Den største forandring ledelsessparring har givet mig er en større refleksion over egne handlinger. Førhen tog jeg for mange opgaver. Jeg tog det ind, når andre ikke levede op til mine forventninger.

Læs mere

Jeg havde ikke nogen forbehold inden opstart af ledelsessparring, fordi jeg vidste, at jeg kunne stole på Jacqueline. Men hvis jeg ikke havde kendt hende, ville jeg nok have haft paraderne oppe.

Jeg har helt konkret fået værktøjer, redskaber, mod til at handle og mod til at anerkende, at jeg ikke skal lave det hele selv.

Jeg kan klart anbefale alle ledere at benytte sig af ledelsessparring, da man som leder er meget alene.

Winnie Kathrine Hansen

Dagtilbudsleder, Ringsted kommune

Ledelsessparingen har været medvirkende til at sikre, at vores ledelsesteam er blevet udfordret på vores opgave og ikke mindst vores løsninger, samt hjulpet os til at genbesøge og se nye veje.

Læs mere

Så helt kort har den største forandring, som ledelsessparingen har bidraget med, været, at jeg som chef på en og samme tid er blevet bekræftet i – og samtidig flyttet på – i forhold til den måde, hvorpå jeg bedriver ledelse, og afledt heraf den måde, hvorpå mit ledelsesteam bedriver ledelse på.

De største udfordringer før vi startede på ledelsessparring var højst sandsynligt i ledelsesgruppens ambitionsniveau, fordi det, som organisationen skulle præstere, ikke nødvendigvis var i harmoni med det, som medarbejdergruppen kunne levere.

Derfor handlede det i første omgang om at kalibrere og finde veje til at løfte organisationen i tid og rum (det rette tempo). Derudover har det i høj grad handlet om at finde løsninger på konkrete udfordringer i forhold til enkeltindividers gøre og laden i organisationen.

Vi har fået en tryghed i, at de greb, vi tager, er ”de rigtige”

Ledelsessparringen har i høj grad givet mig og min ledelsesgruppe en tryghed i, at de greb, vi tager, er ”de rigtige”, ved at vi gennem sparring har været rundt i alle hjørner af vores ledelsesfelt. Fået trykprøvet de forskellige greb via råd, teorier og ikke mindst en meget stor viden fra Jacquelines side.

Senest har sparringen givet os grundstenen/fundamentet til at ændre vores ledelsesstrategis fokus og indsatser, således at vi bedre kan løse de foranstående opgaver.

Jeg kan anbefale ledelsessparring til alle ledere – uden undtagelser.

Lars Aarøe Hansen

Voksenspecial- og psykiatrichef, Kalundborg Kommune

Ledelsessparring har været med til at kvalificere vores beslutninger og sikre, at vi har nået hele vejen rundt i forhold til eksempelvis større organisatoriske justeringer, herunder en sikring af, at vi har fået implementeret i bund.

Læs mere

Ledelsessparring har endvidere været med til at sætte vores ledelsesprofiler i spil på en måde, der gør, at beslutningerne kommer til at stå skarpt, når vi går ud af rummet. Rent personligt er jeg blevet meget bevidst om min personlige ledelsesstil, og hvordan jeg i hverdagen kan bruge den som et aktiv i forhold til den kurs og retning, der er sat fra direktionen.

En af årsagerne til, at vi valgte at starte ledelsessparring var, at vi nogle gange stod i situationer, hvor tingene for ledelsen var klare i forhold til en given opgave, mens medarbejderne ikke koblelede sig på ideen, nogen afkoblede endda. Vi stod tilbage med fornemmelsen ”hvad skete der lige der?”

Jeg syntes, ledelsessparring har været en god investering for os som samlet ledelsesteam. Ledelsessparring har for os været bærende i forhold mange typer af implementeringer.

Jeg har fået en bevidsthed om, hvordan jeg bruger mit personlige lederskab optimalt

Det, ledelsessupervision har givet mig, er en bevidsthed om, hvornår jeg bruger forskellige værktøjer og strategier i forhold til hverdagens opgaver herunder som personaleleder. Jeg har fået en bevidsthed om, hvordan jeg bruger mit personlige lederskab optimalt, samt hvor jeg skal søge sparring ved mine øvrige ledelseskollegaer.

Alle ledere burde have ledelsessparring, uanset alder og erfaring

Alle ledere burde have ledelsessparring, da man efter min opfattelse uanset erfaring og alder har brug for at blive udfordret/spejlet i det, som vi gør i hverdagen, da det er med til at skabe de stærkeste resultater til gavn for vores medarbejdere og vores organisation.

Tina Vorbøl Hansen

Leder af myndighed, Kalundborg kommune

Det siger mine kunder om ledercirkel

LederCirkel har betydet stor forandring i mit arbejdsliv. Den har givet mig et rum, hvor jeg sammen med andre lederkollegaer kan dele og udvikle mit lederskab.

Læs mere

Jeg får feedback og konstruktive forslag til mit arbejde og til mig som person. I vores ledercirkel kan vi dele alt i et respektfuldt og fortroligt rum.

Inden jeg startede i ledercirkel var jeg i en situation, hvor meget fyldte. Både arbejdsmæssigt og privat. Derfor kom ledercirkel for mig på det helt rigtige tidspunkt.

Jeg havde ingen indvendinger, men så frem til at skulle i gang.  😊

Det har givet mig meget på mange områder. Jeg har fået værktøjer, teorier og viden om mit lederskab og om mig selv som person. Og så har jeg lært nogle fantastiske mennesker at kende. Nogle kendte jeg i forvejen, andre kendte jeg meget lidt. Men det har været og er et dejligt sted at være.

Jeg vil anbefale ledercirkel til alle der arbejder med ledelse. Og håber at vores ledercirkel består mange år endnu. 😊 Jacqueline er en super dygtig facilitator af vores ledercirkel

Charlotte Hultquist

Dagtilbudsleder

Ledercirkel bidrager til dybere ledelsessparring på tværs af alder, erfaring og ledelsesstil. Det er en lærerig og berigende indsigt, som skaber større overblik over egne og andres styrker. I denne proces opnår vi et andet kendskab til hinandens ledelsestilgang, hvilket understøtter øget samarbejde og sparring i netværket.

Læs mere

Jacqueline formår at skabe et tillidsfuldt rum for deltagerne, hvor hun med sin empatiske facon aktivt bidrager med sin erfaring og store faglige indsigt.

Dette giver rum til at arbejde med de ledelsesmæssige balancer med afsæt i lige netop din person.

En unik mulighed for at blive klogere på dig selv og din ledelsesstil.

I Ledercirklen skabes der opmærksomhed på både de kendte og ukendte sider vi alle rummer.

Jeg oplever, at der er plads til at udfordre den teoretiske tilgang og ingen ’tvinges ned i en kasse’ på trods af den teoretiske metode.

Jeg går altid fra Ledercirkel løftet og med fornyet energi.

Jeg vil anbefale Ledercirkel til alle ledere, der ønsker at blive klogere på dem selv, deres ledelsesstil og styrke samarbejdet i netværket.

www.elbaek-gavekurven.dk

Camilla B. Petersen

Selvstændig, Elbaek-gavekurven.dk

Mine ledercirkel-kollegaer er mine bedste sparringspartnere. De udfordrer og løfter mig. Og Jacqueline er fantastisk til at få mig til at føle, jeg kan noget.

Læs mere

Den største forandring, som ledercirklen har givet mig, er roen, troen på, reflektionen og energien. At være i ledercirkel er at få hjælp til, at sommerfuglene i min mave flyver samme vej. Jeg bliver spejlet i de problematikker, jeg har som leder, og finder ved hjælp af dette mine løsninger. Når jeg går hjem fra Ledercirklen, er jeg løftet og fyldt med ny energi.

Før jeg deltog i ledercirklen var jeg alene sammen med mine lederkollegaer i et driftsfællesskab, ikke et udviklende lederfællesskab. Det var ikke nemt at dele problematikkerne i mit personlige lederskab, så jeg udviklede mig.  

Jeg havde ingen indvendinger eller forbehold. Jeg havde læst om Ledercirklen, og det var lige det, jeg havde brug for. Det har jeg stadig.

Sådan har disse konkrete værktøjer hjulpet mig

Jeg har fået en dybere forståelse af mig selv som leder. Eksempelvis hvorfor reagerer jeg sådan i en presset situation, og hvordan coper jeg for ikke at gå ned med stress, hvad kan jeg gøre anderledes? Vi har i Ledercirklen arbejdet med stressprofiler og personlighedsprofiler, som jeg har stor glæde af både i mit personlige lederskab og i min personaleledelse. Spændende feedbackmetoder har vi arbejdet med i praksis. Jacqueline er dygtig til at visualisere metoderne, og jeg har eksempelvis en feedbackmodel hængene, så jeg nemt kan øve mig, når jeg taler med en medarbejder. Tilknytningsteorier. Hvordan spiller de sammen med mit lederskab? Det har vi også arbejdet en del med.

I Ledercirklen kan jeg udvikle mig og prøve tingene af

Min ledercirkel er mit frirum. Det er her, jeg kan udvikle mig og prøve tingene af. Det er her, jeg gør noget godt for mig selv som leder. Mine ledercirkel-kollegaer er mine bedste sparringspartnere. De udfordrer og løfter mig. Og Jacqueline er fantastisk til at få mig til at føle, jeg kan noget. Jacqueline er en formidabel karavanefører. Hun løfter os med sin professionalisme – empati – faglighed og humor til nye levels i ledelse.

Jeg vil anbefale, at ALLE, der arbejder med ledelse, giver sig selv den gave og glæde at deltage i det udviklende arbejde, som ledercirklen er.

Helle Flink

Dagtilbudsleder, Bevægelseshaven, Odsherred kommune

Hvert og et af redskaberne har været brugbart, enten for at blive klogere på mig selv, mine kollegaer eller på mine medarbejdere og samarbejdsformer/relationer.

Læs mere

Hvis jeg skal beskrive den største forandring, som deltagelse i Ledercirklen har givet mig, så har det gjort mig til en bedre leder. Hele arbejdet med at lære sig selv bedre at kende, mine præferencer, reaktioner og ”allergier” har medført en større forståelse for mine medarbejdere, og hvad der nogle gange går galt mellem dem, samt mellem dem og mig.

En af de ting, der før start i Ledercirklen kunne være en udfordring, var kommunikation eller fejlkommunikation. Hvorfor er det, de ikke kan forstå, hvad jeg siger?

Jeg har på intet tidspunkt haft betænkeligheder eller indvendinger før start i Ledercirklen. Da jeg så beskrivelsen af Ledercirklen, var jeg med det samme sikker på, at det skulle jeg deltage i. Det var også nemt, da de øvrige deltager er mine lederkollegaer. Vi tilmeldte os på eget initiativ, så det er ikke noget, vi er blevet pålagt. Jeg har tidligere stiftet bekendtskab med JBTA og typeprofil, og ledercirklen var en mulighed for at komme meget dybere.

Disse konkrete værktøjer bruger jeg jævnligt

Vi har gennem årene anvendt flere forskellige metoder til f.eks. feedback, som jeg har kunne bruge direkte i mit arbejde.

Jeg anvender ofte kommunikationskalenderen, når jeg forbereder f.eks. MUS-samtaler. På mit skrivebord i institutionen står min pyramide, som hjælper både mig og mine medarbejdere til lige at huske, hvordan det er under pres, stress osv.

Jeg er rigtigt dårlig til at huske navne på redskaber/modeller og arbejdsformer, og nogle af redskaberne fra ledercirklen ligger mange år tilbage, og der er bygget videre på dem, men hver og en har været brugbar, enten for at blive klogere på mig selv, mine kollegaer eller på mine medarbejdere og samarbejdsformer/relationer.

Deltagelse i Ledercirkel vil jeg anbefale til alle ledere, uanset erhverv. Det er på mange måder den vigtigste form for lederuddannelse og ledervedligeholdelse.

Ditte Andersen

Leder, Børnehuset Fårevejle, Odsherred kommune

Det har givet mig alt, både værktøjer, som jeg bruger på forskellige måder, og det har givet mig indsigt i mine lederkollegaer.
Den største forandring er den tryghed, som det giver, at jeg altid ved, at der er opbakning fra de andre i ledercirklen.
Jeg har før følt mig alene, men nu ved jeg, der er andre, som forstår mig og altid er klar til at bakke op.
Mine udfordringer var, at jeg ikke var sikker på, at jeg var rigtig leder, jeg syntes, at det var svært at være mig selv. Og havde svært ved at fortælle, hvem jeg var, og hvad jeg stod for. Jeg var vist meget let at vælte omkuld.

Jeg kendte ikke nogen på forhånd. I dag vil jeg ikke undvære dem

Jeg var lidt bange for at føle mig alene. De andre, som havde meldt sig, kender hinanden rigtig godt, så jeg følte mig lidt utryg.
Det har givet mig alt, både værktøjer, som jeg bruger på forskellige måder, og det har givet mig indsigt i mine lederkollegaer.
Der er altid en ny vej. Og frem for alt har det givet mig viden om mig selv og en tro på, at jeg kan. Nu tør jeg godt være mig selv. Tør finde nye anderledes veje, vi behøver heldigvis ikke alle være ens.

Selv når vi har ferie, kommer vi

Jeg kan klart anbefale andre at deltage. Det er en kæmpe gave at være en del af en ledercirkel. Selv når vi har ferie, kommer vi.
Der er ingen af os som vil undvære 3 timers positivitet.

Lisbeth Mikkelsen

Leder Syrenhuset, Odsherred kommune

Det siger mine kunder om supervision

Gennem ledelsessupervision bliver jeg både udfordret og bekræftet – og ikke mindst har jeg et trygt rum, hvor jeg kan reflektere åbent og frit om det, der er udfordrende, personligt/fagligt vanskeligt og dilemmafyldt for mig som leder.

Læs mere

Som uddannet psykolog har jeg gennem hele mit arbejdsliv været vant til fast at modtage supervision. Og har oplevet det som en af de helt afgørende forudsætninger for kontinuerlig vedligeholdelse og udvikling af fagkompetencer og forebyggelse af omsorgstræthed. Da jeg blev leder, var det derfor helt naturligt at fortsætte med at få supervision. Jeg havde derfor heller ikke nogen forbehold forud for opstarten i ledersupervision. Men var optaget af at finde en supervisor, der var et godt både fagligt og personligt match.

Jacqueline hjalp mig til at se, at jeg bringer mine kompetencer i spil på nye måder

Jeg har igennem mange år selv arbejdet som kliniker – og igennem de første år af min lederkarriere var det muligt for mig at bibeholde fortsat selv at have nogle få kliniske arbejdsopgaver, hvilket har bidraget til både at styrke mig som leder – og ikke mindst bidraget til min arbejdsglæde. Over de sidste år har jeg imidlertid fået flere og større ledelsesopgaver. Det er spændende og udfordrende, men det har også været forbundet med oplevelsen af tab, da jeg i den proces har måttet sige farvel til mit eget kliniske arbejde. Ledelsessparring hos Jacqueline har hjulpet mig med få vendt oplevelsen af at miste noget til at få øje på, at jeg jo blot bringer mine kompetencer i spil på nye og andre måder. Det har været frisættende.

Jeg er blevet mere bevidst om og tør stå ved min ledelsesstil og mine værdier som leder

Kontinuerlig ledelsessupervision har også bidraget afgørende til, at jeg er blevet mere bevidst om, kender og tør stå på og ved min ledelsesstil og mine værdier som leder. Gennem ledelsessparring bliver jeg både udfordret og bekræftet – og ikke mindst har jeg et trygt rum, hvor jeg kan reflektere åbent og frit om det, der er udfordrende, personligt/fagligt vanskeligt og dilemmafyldt for mig som leder.

Vil anbefale ledersupervision til alle, der arbejder med ledelse

Jeg har gået til ledersupervision hos Jacqueline igennem flere år. Og jeg vil til enhver tid anbefale alle, der arbejder med ledelse, at benytte ledelsessparring/supervision. Som leder skal du passe på dig selv, for at du kan passe på og forvalte det ansvar og den magt, der ligger i at have ledelsesopgaver. Ledelsessparring er en vigtig del af min egenomsorg som leder.

Winnie Jørgensen

Psykolog og behandlingsleder, Center for Alkohol- og Stofbehandling, Roskilde kommune

Jeg får altid noget konkret at gå videre med

Læs mere

Ledelsessupervisionen med Jacqueline har givet mig en stadig bevidsthed om min identitet som leder. Hvem jeg er, hvor jeg er, hvordan jeg er, hvilke redskaber jeg trækker op af værktøjskassen, og ikke mindst hvordan min ageren, adfærd og integritet influerer på mine medarbejdere og kolleger. Det har jeg med mig 80 % af tiden, for som leder er man jo netop også bare et menneske.

Med min intuitive tilgang manglede jeg, inden jeg fik ledelsessparring, bevidstheden om det, der virker eller ikke virker. Ofte løb jeg ind i spørgsmål som: ”Hvad skete der og hvorfor? Jeg synes da ellers, jeg har … Hvad virkede lige præcis her?” Hvis jeg blev sat op ad muren med et hvorfor, ville jeg have svært ved at svare konkret i forhold til det, der lykkedes eller ikke lykkedes. ”Det er jo bare sådan, jeg er” og det er også fint, men det betyder også, at man finder sig selv malet op i et hjørne fra tid til anden.

Min tvivl blev gjort til skamme

Inden jeg gik i gang med ledelsessparring tænkte jeg: ”Et er teori, noget andet er praksis,” og det er klart gjort helt til skamme.

Jeg har altid fået noget konkret at gå videre med

Jeg har haft stor glæde af mange perspektiveringsredskaber og konkrete ledelsesteorier som værktøjer. Men også helt konkrete procesredskaber og handlingsplaner, både til målopfyldelse, strategier og organisatoriske tiltag/tilretninger. Det korte af det lange er, at jeg altid har fået noget konkret at gå videre med, enten i form af ideoplæg eller redskaber, som vi og Jacqueline sammen har skabt, for at bane vejen til målopfyldelser og justeringer, skruet sammen til det præcise mål eller formål.

 

Jeg kan anbefale ledelsessparring til alle, som bedriver ledelse. Her tænker jeg egentlig både på ledere og medarbejdere. Når ledelse er noget, vi gør sammen, kan supervision understøtte processer som redskab til vores videre færd, både i form af perspektivering og fælles identitetsskabelse, men også som konkret procesværktøj. Som leder er det altid relevant at få andre og allerhelst kompetente professionelle øjne på det meget store ansvar, der ligger i at holde andre i sine hænder, også i lyset af, at man som leder også (bare) er et menneske på godt og ondt.

Tine Brodin

Leder af projekter og økonomi, Kalundborg kommune

Jeg har lært nyt om mig selv, om medarbejdere og om de processer, der sker i en medarbejdergruppe

Læs mere

Udover at både mine medarbejdere og ledere har haft indirekte glæde af, at jeg har modtaget sparring og supervision, så har den altoverskyggende forskel været, at jeg gennem årene har ”holdt til det”, fordi jeg hele tiden har lært nyt om mig selv, om medarbejdere og om de processer, der sker i en medarbejdergruppe. Det at have min supervisionsgruppes og Jacquelines refleksioner og input har betydet, at jeg har oplevet opbakning, mod og styrke til at løse selv de sværeste ledelsesudfordringer, som ellers kunne have knækket mig. Enkelte i gruppen har været med helt fra starten, og de kender mine personlige udfordringer, og de kender min organisation og kan derfor altid hjælpe med at kaste lys der, hvor jeg selv kun ser skygge.

Før stod jeg på øretævernes holdeplads uden redskaber til at navigere i det ukendte land

Det er flere år siden nu. Allerede efter ½ år som konstitueret forstander kunne jeg konstatere, at jeg var havnet på øretævernes holdeplads – helt alene – uden redskaber til at navigere i det ukendte land. Det var vildt hårdt. Derfor fandt jeg sammen med andre ledere, og vi dannede en supervisionsgruppe, som med udskiftninger har fungeret siden.

Jeg havde absolut ingen indvendinger på forhånd. Jeg havde været vant til sagssupervision, så det var naturligt for mig også at etablere supervision på min nye rolle som leder.

Min supervisionsgruppe har været afgørende

Jeg startede som forstander for et lille botilbud, hvor ledelsesopgaven primært handlede om faglig udvikling og opbygning af respekt om stedet, til en opgave som leder af en kommunal enhed med ledelse af ca. 25 selvledende medarbejdere og en stor opgave i at organisere et meget løst koblet tilbud. Herefter ledelse af en lidt større arbejdsplads med ledelse af højt uddannede medarbejdere, til nu, hvor jeg er strategisk leder af et område med ledelse af 7 ledere og 5 afdelingsledere. Gennem alle årene har jeg lært noget konkret om de udfordringer, som det aktuelle lederjob stillede mig overfor. Med stigende kompleksitet og med en til tider stejl læringskurve har det været afgørende for mig altid at vide, at jeg havde supervisionsgruppen at vende tilbage til – og læne mig op ad.

Jeg vil anbefale ledelsessupervision til alle, der bedriver ledelse! Det er ufatteligt for mig, hvordan man kan have ledelsesansvar overfor opgaver og mennesker uden et vedvarende undersøgende og afdækkende blik på sig selv i en supervision.

Tina Dalby

Områdeleder, kvindekrisecenter og misbrugsbehandling, Roskilde kommune

Vi har kunnet tage fat i konkrete problemstillinger til supervision, og Jacqueline har gennem brug af ledelsesteorier, værktøjer og sin viden skabt de bedste forudsætninger for, at vi har kunnet udarbejde en handlingsplan/strategi.

Læs mere

Gennem ledelsessupervision har jeg fået en større bevidsthed om min ledelsesstil, og hvor jeg skal være opmærksom på, at jeg ikke mister mig selv og min integritet i det spænd, man er i som leder. Og også en større opmærksomhed på, hvad det er, der er på spil – for mig og den enkelte. Derudover har ledelsessupervision været med til at øge min indsigt i, hvad der lige præcis er mine styrker inden for ledelse, og bruge det mere bevidst.

Jeg er nok meget intuitiv og båret af værdier i min tilgang, hvilket indimellem satte mig i nogle situationer, hvor jeg tænkte: ”Hvad skete der lige der?” og ”Hvordan endte vi der?” samt ”Hvorfor forstår de ikke det her, jeg synes, jeg har sagt det på alle mulige måder?” eller ”Hvorfor betyder dette problem/opgave ikke lige så meget for dem?”

Jeg tror, jeg tænkte, at jeg havde brug for al den viden og sparring, jeg kunne få, for at kunne udvikle og styrke mig som leder, både individuelt og som del af et ledelsesteam.

Det har jeg og mit ledelsesteam fået ud af ledelsessupervision

Jeg har fået rigtig meget med mig gennem ledelsessupervisionerne. De har medvirket til, at vi har udviklet os som ledelsesteam og blevet bevidste om hinandens styrker og svagheder som ledere, og hvor vi kan bruge og understøtte hinanden i opgaveløsningen og derved bedst muligt sikre, at vi har betragtet opgaven fra alle vinkler og med flest mulige nuancer, inden vi skrider til handling. Vi har kunnet tage fat i konkrete problemstillinger til supervision, og Jacqueline har gennem brug af ledelsesteorier, værktøjer og sin viden skabt de bedste forudsætninger for, at vi har kunnet udarbejde en handlingsplan/strategi. Jeg oplever, at ledelsessupervisionen har haft uundværlig indflydelse på, at vi i dag står som et solidt og sammentømret ledelsesteam, der har mange facetter og værktøjer, vi kan bruge i vores udøvelse af ledelse.

Jeg vil anbefale alle, der beskæftiger sig med ledelse i en eller anden form, at benytte sig af ledelsessupervision, hvis man har et ønske om at blive mere bevidst om og udvikle sin ledelsesform. Dette gælder både som enkeltperson, men i høj grad også i et ledelsesteam.

Laila Dalby Rømer

Faglig Leder, Voksenspecialenheden, Kalundborg kommune

Det siger mine kunder om terapi og parterapi

Det har givet os et varigt redskab til at forstå den anden, fremfor at bekrige, et kæmpe kendskab til hinandens sårbarheder.

Den største forandring, imago-parterapien har givet os, er, at sårbarheden, de personlige mønstre, vi har med os, er blevet tydelige/eksplicitte. Vi har lært og erfaret, at stort set alle vores uenigheder er rundet af disse gamle mønstre, som vi har med fra vores liv/barndom hver især, og oplever en styrke ved, at netop vi to kan hjælpe hinanden igennem de gamle traumer, da vi nu ved og kan genkende, at det er dem, som oftest er på spil mellem os, når vi er uenige.
Før imago-parterapien var vi hver især overbeviste om, at det var den anden, som var gal på den, og det udløste uenigheder og skænderier.
Det var vigtigt for os ikke at blive presset til noget, at kunne sige, at man ikke kunne holde ud eksempelvis at gentage den andens opfattelse af virkeligheden, fordi det var for svært at høre på.
Det har givet os et varigt redskab til at forstå den anden, fremfor at bekrige, et kæmpe kendskab til hinandens sårbarheder.
At der er brug for at sige noget pænt til hinanden, for at få slået ørene ud, inden man fortæller det, som går én på.
At gentage det, den anden siger, er yderst virksomt, det giver kontakt, da man føler sig set og hørt og forstået.
Det er meget virksomt at have en terapeut, som kan hjælpe med startsætningerne, eks. at hjælpe med at udtrykke noget personligt, så det ikke bliver pakket ind i en utydelig emballage.
Jeg tænker, de fleste vil kunne bruge terapien, men man skal også kunne forstå sin livshistories betydning. Derfor er der er brug for, at terapeuten i starten hjælper mere eller mindre med til at finde ud af, hvor livshistorierne clasher, og giver en forståelse for betydningen.

Lonnie, 46 år

Sundhedsplejerske

Vi har nu tillid og redskaber til at løse vores konflikter

Den største forandring, som det har givet os at starte i parterapi, er, at vi nu har tillid og redskaber til at løse vores konflikter. Førhen blev vores konflikter alt for dybe. Vi har især fået værktøjer til at blive i dialogen med hinanden, og vi har fået tillid til, at vi, på trods af at det er svært, faktisk godt kan komme igennem konflikter sammen – Vi kan anbefale imago-parterapi til ALLE.

Jesper, 46 år

Selvstændig

Gennem de samtaler, jeg har haft med Jacqueline, er jeg blevet klogere på mig selv. 

Jeg er kommet med en ide om, at jeg skulle bearbejde en flyskræk, men jeg opdagede undervejs, at det handlede om noget andet- nemlig sorg, der var blevet til en usikkerhed, og jeg havde og har brug for hjælp til helt at forstå det.  

Når jeg går fra en samtale med Jacqueline, er jeg blevet lidt mere rolig, lidt mere klart seende og mindre usikker på fremtiden.  

Jeg anbefaler Jacqueline til alle, ligegyldigt hvor store eller små deres udfordringer måtte være.

Amalie, 44 år

Specialpædagogisk konsulent

Jeg kan efter et 5 sessioners forløb nu bedre sætte ord hvem jeg er og hvilke værdier jeg besidder. Jeg har fået redskaber til at definere mine grænser og mærke, hvad der trigger gamle ar/følelser. Jeg har fået mod på at sætte ord på og følge mine drømme. 
Under forløbet har jeg skiftet karriere, hvilket er blevet understøttet af den bestyrkelse som sessionerne har givet mig. 
Inden forløbet var jeg nået til et punkt, hvor jeg følte mig udbrændt, forvirret og havde svært ved at mærke mig selv. 
Jeg havde ingen forbehold og følte at forløbet var en god investering i mig selv og mit fremtidige forhold til mig selv. Jeg vil klart anbefale et forløb til alle som går igennem sværere tider eller som også ønsker at forstå sig selv bedre.

Signe, 31 år

Kontakt mig gerne. Jeg vender tilbage hurtigst muligt

Accepter håndtering af indtastede persondata*

5 + 13 =

Jeg bruger kun dine informationer til at kontakte dig i forbindelse med din henvendelse. Jeg videregiver ikke dine oplysninger til andre.